77124-KozloduyNPP_13
varna
АЕЦ
_K2C5913

За нас

“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД (EРКозлодуй) e бързо развиваща се компания,специализирана в строително-монтажни дейности в енергетиката и промишлеността,ремонти на енергетично оборудване, електросъоръжения за високо и ниско напрежение, доставки и производство на метални конструкции.Тя предоставя услуги по контрол и определяне на остатъчния ресурс на метала.

EР Козлодуй е създадена през 2007 година и се намира на територията на АЕЦ ”Козлодуй”, най-големият производител на електроенергия в България. Тя притежава богат опит от успешни участия в планови ремонти на пети и шести блок на централата и в ремонти на основно и спомагателно оборудване в АЕЦ и ТЕЦ.

Компанията е част от структурата на „Енергоремонт холдинг” АД. В резултат на извършената специализация между дъщерните му дружества” „Енергоремонт- Козлодуй” насочи кадровия и техническия потенциал към строително-монтажните и ремонтни дейности и производството на метални конструкции.

Прочетете повече

Дейности

Ремонтни дейности

• Ремонт на енергийни и топлофикационни парогенератори и спомагателното им оборудване, в т.ч. нагревни повърхности, тръбопроводи за пара и гореща вода с високо налягане, арматура, вентилатори, шнекови и лентови транспортьори, газоходи, въздуховоди и др.

• Ремонт на парни турбини и спомагателното им оборудване, в т.ч. кондензатори, подгреватели, помпи, арматура, охладители и др.

• Ремонт на електрофилтри за очистване на димни газове в топлоелектрическите централи, металургични пещи, циментови заводи

• Ремонт на димни и въздушни вентилатори

Производство

• Шнекови шлакоотделители
• Подавачи и дробилки за въглища
• Метални конструкции
• Съдове под налягане


“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД разполага с:
• висококвалифициран персонал;
• модерна административна сграда;
• оборудвано производствено хале;
• съвременна и модерна транспортна, и товаро- подемна техника
Прочетете повече

Последни проекти

Всички Проекти

Съоръжение за плазмено изгаряне в АЕЦ ”Козлодуй”

Ремонтни и електромонтажни дейности на 5 и 6 блок на АЕЦ ”Козлодуй” по време на годишни планови ремонти 2016

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”

Участие в изграждане на втори метродиаметър на „Метрополитен София ”ЕАД

Сертификати

Дружеството има внедрена система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа на база Международните стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007, както и сертификат за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2.

Вижте всички наши сертификати

Инж. Валентин Петров, Управител и член на Съвета на Директорите

Инж. Валентин Петров е завършил Техническия университет „Ангел Кънчев” в Русе със специалност ”Електроника и автоматика”. Има специализация по индустриален мениджъмънт в Стопанска академия ”Димитър Ценов” в Свищов. Придобива професионалния си опит в основни и средни ремонти на енергетично оборудване като механик в „Атоменергоремонт” EАД . От 2007 година работи в „Енергоремонт Козлодуй” ЕООД като заместник управител. Участва в проекти за годишни планови ремонти в АЕЦ ”Козлодуй”, изграждане на сероочистващата инсталация на пети и шести блок на ТЕЦ ”Марица изток 2”, основни ремонти в ТЕЦ ”Контур Глобал Марица изток 3” и „Лукойл Нефтохим Бургас”. От юни 2013 година е управител на „Енергоремонт- Козлодуй” ЕООД